NIEUWS

Summerschool

Deze zomer biedt EHBO vereniging Ruinen in samenwerking met Smink Medische Dienstverlening een cursus Jeugd Eerste Hulp aan. 

Kosten zijn 25,= euro (dit is incl. boekjes, drinken, examen)

Opgave kan via info@marksmink.nl 

Summerschool 

 


Er is weer de mogelijkheid om aanvullende modules te volgen

Geef je op bij de cursuscoördinator


IN APRIL START DE NIEUWE EHBO-CURSUS - GEEF JE SNEL OP!

Flyer Basiscursus Eerste Hulp


GESLAAGDEN EHBO-CURSUS 2017

Met trots kunnen wij mededelen dat alle 10 cursisten die in april 2017 de opleiding Eerste Hulp (EHBO) gevolgd hebben, examen gedaan hebben en uiteindelijk allen competent bevonden zijn! Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie Oranje Kruis of Rode Kruis diploma!!


EHBO-VERENIGING RUINEN IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN
ehbo-1865ehbo-voorkant

Zowel letterlijk als figuurlijk. Het bestuur van de EHBO-vereniging is vorig jaar zeer actief bezig geweest om een nieuwe koers voor de vereniging te bepalen en in te zetten onder het project 'EHBO-vereniging Ruinen 2.0'. Dit resulteerde onder andere in nieuwe vlaggen, koffers, tassen, autobordjes en een vernieuwde website. Het laatste wat nog op het verlanglijstje stond was nieuwe kleding voor het zogenaamde postzitten.

Door een flinke bijdrage van Stichting Ruinen 1865 kon dit op korte termijn al gerealiseerd worden. EHBO-voorzitter Mark Smink ontving uit handen van Johan van den Berg van Stichting 1865 symbolisch een setje nieuwe kleding. Elk actief lid heeft nu een fleecejas voor buitenactiviteiten en een hesje voor binnenactiviteiten en/of warm weer. Beide in de landelijke en herkenbare EHBO-kleuren.

Ook in 2017 zit de vereniging niet stil. Naast de jaarlijkse herhalingslessen start in april bijvoorbeeld een nieuwe Basiscursus Eerste Hulp.

-->> Er zijn nog enkele plekken vrij voor nieuwe cursisten!!! <<--

Meer informatie aanvragen en opgeven kan via deze website.


ZOLDEROPRUIMING

Wegens grote opruiming hebben wij per 1 juli enkele dingen te koop gezet waar wij als vereniging niks meer mee doen. Mocht je interesse hebben dan kun je een bod doen op Marktplaats:

www.marktplaats.nl/verkopers/24130323.htm


NIEUWE EINDTERMEN DIPLOMA EERSTE HULP

Op 15 juni 2016 zijn de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp verschenen. Nieuw is dat hierin de Eerste Hulp aan Kinderen is opgenomen. Hiermee is de houder van een Diploma Eerste Hulp een allround eerstehulpverlener die in staat is onder alle omstandigheden aan iedereen, van jong tot oud, Eerste Hulp te verlenen.

Praktisch betekent dit:

 • Tot 1 september a.s. wordt het examen voor het Diploma Eerste Hulp afgenomen volgens de huidige eindtermen (26e druk het Oranje Kruis boekje).
 • Vanaf 1 september a.s. kan het examen voor het Diploma Eerste Hulp worden afgenomen volgens de nieuwe eindtermen (27e druk het Oranje Kruis boekje) of de huidige eindtermen (26e druk het Oranje Kruis boekje). Dit kan worden aangegeven bij de aanvraag van het examen.
 • Vanaf 1 januari 2017 wordt het examen definitief afgenomen volgens de nieuwe eindtermen.
 • De duur van het examen blijft ongewijzigd (30 minuten).
 • Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan. Zie hieronder.
 • Houders van het Diploma Eerste Hulp worden tijdens de hercertificeringslessen bijgeschoold in de Eerste Hulp aan kinderen. Hiervoor is tot 1 januari 2019 de tijd.
 • Voor houders van het Diploma Eerste Hulp in combinatie met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen wijzigt niets. Bij de hercertificeringslessen komt ook Eerste Hulp aan kinderen aan bod. De aantekening blijft tot 1 januari 2019 nog apart vermeld op het diploma.

Certificaat Eerste Hulp aan kinderen
Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan. Er zijn namelijk mensen die alleen in eerstehulpverlening aan kinderen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld vanwege hun beroep in de kinderopvang. Het Oranje Kruis wil hen de mogelijkheid blijven bieden om een certificaat te halen dat uitsluitend op die doelgroep is gericht.

Praktische uitwerking:

 • Tot 1 januari 2017 gelden voor dit certificaat de huidige eindtermen (4e druk Eerste Hulp aan kinderen).
 • Vanaf 1 januari 2017 gelden de nieuwe eindtermen (5e druk Eerste Hulp aan kinderen: verschijnt 1 december 2016).
 • De nieuwe eindtermen Eerste Hulp aan kinderen worden 1 oktober bekend gemaakt.
 • Om het certificaat geldig te houden volgen de houders van het certificaat hercertificeringslessen Eerste Hulp aan kinderen.
 • Houders van het certificaat Eerste Hulp aan kinderen kunnen in het bezit komen van het Diploma Eerste Hulp door daarvoor het examen af te leggen. Er wordt geen dispensatie verleend, ook niet op onderdelen.

BIJZONDERE LEDENBIJEENKOMST

Vrijdag 22 april 2016 zijn de leden van EHBO-vereniging Ruinen samengekomen voor een bijzondere bijeenkomst. Tijdens deze avond werden enkele belangrijke zaken besproken. Zo werd bijvoorbeeld een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen, werd het oude bestuur bedankt voor hun inzet en werden de uitkomsten gepresenteerd van de enquête die de leden onlangs ingevuld hebben.

Maar het meest bijzondere van deze avond was eigenlijk dat de vereniging twee Ereleden rijker is; Arie Spallink en Bertus Gort mogen deze eervolle titel dragen. Arie kreeg zijn diploma in 1973 en is sindsdien altijd zeer actief voor onze vereniging geweest. Hij is een van de medeoprichters van onze vereniging, maar ook ruim voor die tijd toen de EHBO nog onder het Rode Kruis viel, was hij ook al erg actief. Bertus kennen de meeste Runers als de penningmeester van de vereniging. Maar Bertus deed veel meer dan dat. Vele andere administratieve taken werden ook door hem gedaan. Deze benoeming is dan ook zeker verdiend!


NIEUWE REANIMATIE RICHTLIJNEN

De Nederlandse Reanimatieraad heeft eind 2015 haar nieuwe richtlijnen gepresenteerd. Voor ons als getrainde en geoefende hulpverleners wijzigt er niet veel. En de wijzigen die er zijn passen bij het gebruik van mobiele telefoons anno 2016.

Om te beginnen wordt je gevraagd om zodra je constateert dat een slachtoffer niet reageert 112 te bellen. Zet dan je mobiele telefoon op de speakerfunctie, dan helpt de centralist je door alle handelingen heen. Het idee erachter is om de drempel om hulp te verlenen nog lager te maken en door te bellen krijg je een steuntje in de rug tijdens de hulpverlening. Bij de komende herhalingslessen zullen de nieuwste richtlijnen behandeld worden.


NIEUWE VORMGEVING DIPLOMA'S EN PASJES

Het was sommigen al opgevallen; de vormgeving van de nieuwe diploma's en pasjes is veranderd. Sinds 2005 is het gebruik van een AED standaard onderdeel van het Diploma Eerste Hulp. Hetzelfde geldt sinds 2011 ook voor het onderdeel Verbandleer en Kleine Ongevallen. Deze onderdelen worden niet meer apart vermeld op het nieuwe diploma en bijbehorend pasje. Voor de huidige diplomahouders zal dit vanaf 2016 bij hun hercertificering zichtbaar zijn op het nieuwe pasje.


AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR EERSTEHULPVERLENERS

Het Oranje Kruis heeft per 1 oktober 2004 een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma. De houders zijn dan zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverlener als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen. Meer informatie: Aansprakelijkheidsverzekering Oranje Kruis