EREGALERIJ

Naast gewone leden kent onze vereniging ook ereleden.

Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd door de overige leden. Een overzicht van de personen die deze bijzondere titel mogen dragen:

  • Frits Slagter (in herinnering)
  • Arie Spallink¬†(in herinnering)
  • Bertus Gort

Tijdens de Bijzondere Ledenbijeenkomst van 22 april 2016 zijn Arie Spallink en Bertus Gort beide benoemd tot erelid van onze vereniging. Arie kreeg zijn diploma in 1973 en is sindsdien altijd zeer actief voor onze vereniging geweest. Hij is een van de medeoprichters van onze vereniging, maar ook ruim voor die tijd toen de EHBO nog onder het Rode Kruis viel, was hij ook al erg actief. Bertus kennen de meeste Runers als de penningmeester van de vereniging. Maar Bertus deed veel meer dan dat. Vele andere administratieve taken werden ook door hem gedaan. Deze benoeming is dan ook zeker verdiend!

Arie & Bertus